×

STEM & Maker

STEM & MAKER Fest / Expo

ANKARA / KONYA / ANTALYA / KOCAELİ / MERSİN

Dora Toy Turkish Stem Alliance Üyesidir.

stem-eğitimi-1.jpgSTEAM nedir?

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) ve diğer disiplinler arasında bağlantılar kurulması – genellikle STEAM olarak ifade edilmektedir- bilimin sınırlarını, sanat, bilimsel araştırma ve yenilik arasındaki bağlantının yaratıcı potansiyelini içine alacak şekilde genişletmektedir. Yenilikçi yeni fikirler ve yaratıcı çözümler, çoğu zaman disiplinler arasındaki ara yüzde ortaya çıkmakta ve farklı toplumsal aktörleri kapsamaktadır. Yenilik, insanların deneyimleri, ihtiyaçları ve sorunları ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılıdır.

Eğitimde STEM entegrasyonunun nasıl yapılacağı ile ilgili farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Örneğin disiplinler arası, multidisipliner veya disiplinler ötesi gibi. Bu kapsamda STEM eğitimi alanında hangi yaklaşımın daha etkili olduğu konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyacımız vardır. Bu yaklaşımların ortak özellikleri farklı STEM disiplinlerindeki kavram ve becerilerin birbiriyle entegre edilerek gerçek hayattaki bir probleme veya olaya uygulanmasıyla bu kavram ve becerilerin öğrenciler tarafından daha anlamlı bir şekilde öğrenilmesine fırsat sağlamasıdır.


MAKER HAREKETİ Nedir?

Maker; düşünen tasarlayan, tasarımlarını gerçekleştiren, üreten ve bunları paylaşan bireydir. Bu noktadan hareketle Maker hareketi de bireylere düşündükleri tasarımlarını gerçekleştirme imkanı sunarak tüketen değil üreten ve inovasyon ruhuna sahip bir toplum oluşturmayı hedefleyen bir yaklaşımdır.

Maker Hareketi esasında gizli makerların yıllardır gerçekleştirdiği “kendin yap” (DIY: do it yourself) akımı üzerine teknolojinin ve diğer disiplinlerin eklenmesi ile oluşmuş ve yeni gelişmeler sayesinde hızla yayılmıştır.

Örneğin; Scratch benzeri her yaş grubunun kullanabileceği ücretsiz kodlama araçları, Tinkercad gibi ücretsiz 3B tasarım programları, düşük maliyetli 3B yazıcılar, yine çok Arduino, SMkart gibi düşük maliyetli mikrodenetleyiciler gibi pek çok olanak Maker Hareketinin yaygınlaşması sürecine katkı sağlamıştır.

Maker Hareketi öncülerinden, olan ve bu alandaki en önemli yayınlardan Make Magazine’i çıkaran firmanın CEO’su Dale Doughert göre Maker ruhunun temelinde rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, yoğun ezber bilgi yerine deneyim vardır.

Maker hareketi öğrenenlerin sürekli aktif olduğu, yaparak-yaşayarak öğrenebildiği çok etkili bir süreç ortaya koymaktadır. Bu nedenle eğitimciler olarak bizler Maker hareketini eğitimde etkili bir araç olarak kullanmalıyız.

Bir problem durumu üzerinde çalışırken öğrenci aynı zamanda yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme gibi üst düzey becerilerini de kullanmaktadır.

Ayrıca 21. yüzyılın bireylerden beklediği;

  • birlikte çalışma ve uyum,
  • inovasyon,
  • üretkenlik,
  • girişimcilik,
  • zaman yönetimi

gibi beceriler de bu süreçte öğrencilere kazandırılmaktadır.


  MAKER ve STEAM

Bu nedenlerle  MAKER ve STEAM kavramları ayrı düşünülmemelidir.  Dünyada ilk kez MAKER ve STEAM yaklaşımlarını bir platformda birleştirerek bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlar için bir platform oluşturduk.

Bu amaçla da hazırladığımız web sayfamızda MAKER ve STEAM alanında yer alan, almak isteyen; öğrenci, öğretmen, akademsiyen, kurum, kuruluşlar ile( tüm paydaşlarımızla) bir araya gelmeyi hedefliyoruz.